Pomoću ovih prstenova može se podešavati žarišna duljina Baader Hyperion okulara.  Postavljaju se između šireg dijela okulara i 1.25″ elementa. Povećavanjem razmaka između ta dva dijela dobiva se veća žarišna duljina, odnosno veće povećanje. Dostupni su 14 mm i 28 mm prstenovi, a mogu se koristiti i zajednički.

Napomena: 24 mm okular se ne može koristiti s prstenovima za podešavanje.

Hyperion okular S 14 mm prstenom S 28 mm prstenom 14 + 28 mm
21 mm 17.6 15.5 14
17 mm 13.1 10.8 9.2
13 mm 10.8 9.2 8.1
8 mm 6 5 4.3
5 mm 4 3.2 2.6