tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Nekad je bio znak prestiža, kao preteča džepnih satova dok još nisu postojali klasični mehanički satovi. Ima ugrađen kompas za brzo određivanje strana svijeta, a time i za očitanje točnog vremena.