tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Adapter za postavljanje tražioca na teleskop.