tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Akromatski 6×30 tražilac s Amici prizmom pod 90°. Prizma daje ispravnu sliku, pa je ovaj tražilac lakše koristiti uz kartu neba.