tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Kod korištenja reduktora fokusa i koma korektora, udaljenost od korektora do čipa kamere mora biti točno podešena kako bi korekcija bila najbolja moguća. Ovim distancerima možete fino podesiti potrebnu udaljenost.