Kod korištenja reduktora fokusa i koma korektora, udaljenost od korektora do čipa kamere mora biti točno podešena kako bi korekcija bila najbolja moguća. Ovim aluminijskim distancerima možete fino podesiti potrebnu udaljenost.