tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Kod korištenja reduktora fokusa i koma korektora, udaljenost od korektora do čipa kamere mora biti točno podešena kako bi korekcija bila najbolja moguća. Ovim distancerima možete fino podesiti potrebnu udaljenost.

T2 distanceri

kn 23.00

Buy now