Ovi okulari su modificirana verzija klasičnih plössl okulara (5 leća u 3 grupe, osim za 9 mm koji ima 6 leća u 4 grupe), dizajnirani od strane poznatog optičara Thomasa M. Backa. Imaju veće vidno polje (58° naspram 50° kod plössla), a najvažnija prednost im je veliki eye relief – udaljenost s koje se može vidjeti cijelo vidno polje u okularu. Naime, kod klasičnih plossl okulara, eye relief se smanjuje s žarišnom duljinom, pa je na okularima ispod 10 mm žarišne duljine potrebno oko jako približiti leći, što zna biti neugodno za promatranja. Planetary okulari imaju eye relief od ugodnih 16 mm, neovisno o žarišnoj duljini. Sve optičke površine imaju višeslojne antirefleksivne premaze za bolju svjetlosnu propusnost. Okulari su oštri sve do ruba vidnog polja, čak i u teleskopima s malim f-brojem. Svi modeli imaju standardan 1.25″ prihvat.

Ove okulare preporučamo za sve vrste teleskopa kao poboljšanu alternativu plössl okularima, i to ne samo za promatranje planeta. Uz kvalitetan okular, i promatranje će biti kvalitetnije i ugodnije.