AZ-EQ6 montaža može funkcionirati u alt-azimutalnom i ekvatorijalnom načinu rada. Alt-azimutalni način rada je pogodan za vizualna opažanja, a tada je moguće paralelno postaviti dva teleskopa. Ekvatorijalni način koristi se za preciznu astrofotografiju dugačkim ekspozicijama. Patentirana Freedom Find tehnologija omogućava ručno pomicanje teleskopa bez gubitka početnog poravnanja prema nebeskim koordinatama. Montaža je opremljena remenskim pogonom, što je vrlo važno za preciznu astrofotografiju – bolje praćenje i manje praznog hoda cijeniti će svi ozbiljni astrofotografi. Prazni hod (“backlash” se može kompenzirati, a tu je i funkcija korekcije periodičke greške (PEC).

SynScan kontroler ima bazu podataka od 42.900 objekata, opciju za usjeveravanje, “guided tour” opciju za automatsko pronalaženje i prikazivanje trenutno najzanimljivijoh objekata na noćnom nebu, a može pokazati trenutnu voltažu napajanja i temperaturu. Frimware kontrolera se po potrebi može ažurirati putem interneta.

Tehničke karakteristike:

  • Protuutezi: 2×5 kg
  • Visina tronošca: 127 cm
  • Težina glave: 15.4 kg
  • Težina tronošca: 7.5 kg, 2″ čelične noge
  • Težina paketa za transport: 21 kg + 20 kg
  • Dimenzije kutija za isporuku: 118×28×29 cm; 53×52×32 cm
  • Napajanje: DC11~16V 4A
  • Nosivost montaže : 20 kg (bez protuutega)
  • Brzina okretanja motora: do 4.2°/sec (800×)
  • Brzina korekcije praćenja 0.125×, 0.25×, 0.5×, 0.75×, 1×