tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Preleće za stereo lupe koje povećavaju ili smanjuju ukupno povećanje. Odgovaraju na STM7/8 i IND-C2/3 stereo lupe. Predleća 0.5× ima radnu udaljenost 165 mm, a predleća 2× 30 mm.