Za pripremu preparata, lijepljenje predmetnih i pokrovnih stakalaca.