Klasični “Cheshire” okular za vizualnu kolimaciju newton teleskopa. Obavezan alat za sve vlasnike reflektora.