tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Klasični “Cheshire” okular za vizualnu kolimaciju newton teleskopa.