Magellan okulari sličnih su performansi poput Gold Line te nadopunjuju neke žarišne duljine koje nisu dostupne u Gold Line seriji. Okulari 8 i 12 mm imaju prividno vidno polje od 60°, 17 mm ima 65°, a 20 mm 66°. Povoljniji su za korištenje u teleskopima većih f-brojeva.