tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

GSO laserski kolimator. Isporučuje se s baterijama.