Adapter za postavljanje dvogleda na foto stativ, sa standardnim 1/4″ foto navojem. Ovim adapterom možete postaviti bilo koji dvogled s navojem (koji se obično nalazi na sredini dvogleda s prednje strane, pokriven poklopcem) na svaki standardni foto stativ. Dvogled na stativu eliminira vibracije koje su uvijek prisutne kad se drži rukama, slika je stabilna i može se vidjeti puno više detalja na slici, naročito ako se dvogled koristi za astronomiju.