Ortoskopski okulari su optički dizajn koji daje fantastičku korekciju slike – odlična oštrina sve do ruba, bez zakrivljenosti vidnog polja i kromatske aberacije. Ortoskopski okulari su prvi izbor za opažanje Mjeseca, planeta i višestrukih zvijezda. Okulari imaju 4 elementa, prividno vidno polje od 50° i višeslojne antirefleksivne premaze na svim optičkim površinama.