Amici prizma s 1.25″ prihvatom pod kutem od 90°, daje uspravnu sliku na refraktorima i katadiopterima, što je korisno za gledanje terestričkih objekata po danu, da slika ne bude zrcalna. Optički su dobre za terestričke objekte, ali za astronomska opažanja ipak preporučamo kvalitetno dijagonalno zrcalo ili amici prizmu veće kvalitete.