tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Akromatski 6×30 tražilac s ugrađenom prizmom koja daje ispravno okrenutu sliku. Vrlo praktično poželjno za traženje objekata pomoću  astronomskih karata.