Kamere za astrofotografiju najčešće ispred senzora imaju samo zaštitni optički prozor koji propušta sve valne duljine. Budući da su senzori osvetiljivi i na dio ultraljubičastog i infracrvenog spektra, za astrofotografiju dubokog neba i planeta se preporuča korištenje filtera koji blokira te dijelove spektra, a propušta samo vizualno područje. Jedino tako se mogu dobiti realne boje. Ovaj filter 1.25″ promjera može se postaviti na 1.25″ prihvat s kojima se obično isporučuju kamere za snimanje planeta.