tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Setovi s 25 različitih mikroskopskih preparata. Setovi su podijeljeni tematski, detaljan sadržaj pogledajte u opisu svakog seta.