70/500 SkyWatcher Fraunhofer refraktor, samo optička cijev. Dobar odabir kao ekonomičan teleskop za korekcije praćenja u astrofotografiji. Žarišna duljina od 500 mm omogućuje kvalitetne i precizne korekcije i kod teleskopa većih žarišnih duljina.