SpringLoad nosač za 30 ili 50 mm tražilac – za namještanje se koriste dva šarafa, a umjesto trećeg je opruga koja drži tražilac bez bojazni da će skliznuti iz držača ako se previše otpuste vijci.