tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Za pripremu preparata, lijepljenje predmetnih i pokrovnih stakalaca.