tel: (01) 466 000 4 | mail: teleskopcentar@gmail.com

Tražilac 9×50 s Amici prizmom za gledanje pod 90°. Prizma daje ispravnu sliku, pa je ovaj tražilac lakše koristiti uz kartu neba.