2D panoramska glava, sa brzim kuplungom, može nositi manje teleskope i durbine  za vizualna i fotografska promatranja. Podešavanje u dvije osi, po visini i u stranu. Standardni foto navoji 3/8″ i 1/4″.